Adres

42-400 Zawiercie,
ul. Sienkiewicza 16

Kontakt

T: +48 32 555 02 31
F: +48 32 555 02 36

www.regnator.com
regnator@regnator.com

Dane firmy

NIP: 6492310889
REGON: 368862831
KRS: 0000705316

Kapitał zakładowy:
300.000,00 zł

Numer konta bankowego:

Zarząd

Dariusz Rozlach – Prezes Zarządu
E: dariusz.rozlach@regnator.com

Zarząd

Olga Rozlach – Wiceprezes Zarządu
E: olga.rozlach@regnator.com

Dział IT

Łukasz Jańczyk – Specjalista IT

E: lukasz.janczyk@regnator.com
T: +48 781 230 665
T: +48 32 555 02 31 wew. 20

Dział IT

Piotr Makieła – Specjalista ds. sieci

E: piotr.makiela@regnator.com
T: +48 781 003 023
T: +48 32 555 02 31 wew. 20

Księgowość

Grzegorz Kwińciński
E: grzegorz.kwincinski@regnator.com

Inspektor Ochrony Danych

Help Desk

Dział IT
E: helpdesk@regnator.com

Łukasz JańczykKontakt